Onze standaarden en oplossingen

GS1 Standaarden vormen een gemeenschappelijke basis voor bedrijven om op unieke wijze producten, locaties, assets, transacties, etc.
•    te identificeren met een uniek en globaal nummer
•    deze identificatienummers (met additionele informatie) te coderen in een gegevensdrager zodat deze informatie op automatische manier kan overgedragen worden en
•    deze gerelateerde informatie uit te wisselen tussen handelspartners 

Hier vind je een overzicht van de verschillende standaarden die GS1 ondersteunt en de oplossingen en toepassingen die op basis van deze standaarden aangeboden worden.

GS1 identificatiesleutels

Wil je een snelle introductie tot de GS1 identificatiesleutels? Ontdek de video's 

GS1 identificatiesleutels zijn unieke identificatienummers die wereldwijd gebruikt kunnen worden. Deze identificatiesleutels worden meestal gebruikt om volgende zaken te identificeren:

 

Wat wil je identificeren? Welke GS1 identificatiesleutel heb je nodig?
Handelseenheden/producten GTIN
Logistieke eenheden SSCC
(Fysieke) locaties GLN
Kortingsbonnen GCN
Herbruikbare dragers GRAI
Additionele informatie (lotnummer, vervaldatum, etc.) Application Identifiers
Andere gegevens Andere GS1 identificatienummers

Gegevensdragers

Alle GS1 identificatiesleutels kunnen worden omgezet naar machineleesbare gegevensdragers zodat de gecodeerde informatie automatisch gelezen kan worden. Zo kan een barcode bijvoorbeeld gescand worden aan de kassa. 

Er zijn meerdere types barcodes of andere dragers om de identificatiesleutels en eventuele additionele informatie in te coderen. 

Welk type gegevensdrager je het best gebruikt, zal afhangen van welke en hoeveel informatie je wilt coderen, de scanomgeving, het materiaal waarop je de gegevensdrager moet drukken en eventueel de vereisten van jouw handelspartner.

Klik op een type gegevensdrager in de tabel hiernaast voor meer informatie.

Naam gegevensdrager Type gegevensdrager
EAN/UPC Lineaire barcode
GS1 Databar Lineaire barcode
GS1-128 Lineaire barcode
ITF-14 Lineaire barcode
GS1 Datamatrix 2D barcode
RFID Radiofrequentie technologie

Data-uitwisseling

GS1 biedt verschillende oplossingen aan voor het gestandaardiseerd uitwisselen van productgegevens of om commerciële, logistieke en financiële berichten (bijvoorbeeld elektronische facturatie) uit te wisselen. Deze oplossingen kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën. Bekijk in de tabel hiernaast welke oplossing je nodig hebt voor jouw categorie.

Oplossingen en toepassingen

GS1 biedt verschillende oplossingen en toepassingen om het leden gemakkelijker maken de GS1 standaarden te implementeren.

Zo kan je My Product Manager gebruiken voor het aanmaken van GTIN’s en barcodes, testrobot Calimero inschakelen om elektronische facturen te controleren of jouw GLN's beheren My Locations.

Niet zeker welke oplossing of toepassing je nodig hebt voor jouw vraag? Contacteer dan onze algemene helpdesk!

Wat wil je doen? GS1 oplossing of toepassing
GTIN en/of barcode voor product aanmaken My Product Manager
GTIN controleren of opzoeken Verified By GS1
Bedrijf opzoeken a.d.h.v. het bedrijfsprefix in een GS1 identificatiesleutel GEPIR
GLN van een bedrijf opzoeken My Locations
Logistieke eenheden opvolgen GS1 Logistiek Etiket
Kortingsbon creëren My Coupon Manager
GCN omzetten in GS1 DataBar GCN-tool
Etiket op product, GS1 Logistiek Etiket of kortingsbon laten controleren GS1 barcodecontroledienst
EDI-berichten laten controleren Calimero

 

Onze standaarden in jouw sector

FMCG & Foodservice

Binnen de FMCG & Foodservice sector zijn de GS1 standaarden sterk ingeburgerd. 
Bijna alle producten worden geïdentificeerd aan de hand van een GTIN en omgevormd in een GS1 barcode. 
Ook andere identificatiesleutels zijn niet meer weg te denken uit deze sector.
Bovendien worden de oplossingen voor het uitwisselen van master- en transactionele data steeds vaker een vereiste. 

 

Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Binnen de Doe-het-zelf, tuin en Dier sector beginnen de GS1 Identificatiesleutels een steeds belangrijkere rol in te nemen.
Zeker de identificatie van producten aan de hand van een GTIN wordt steeds meer de verwachting en het gebruik van de oplossingen voor de uitwisseling van master data is aan een sterke opmars bezig. 

 

Gezondheidszorg

De gezondheidssector kent een voortdurende evolutie en moet het hoofd bieden aan steeds meer uitdagingen. De industrie wordt onder druk gezet om namaakpraktijken tegen te gaan. Ziekenhuizen fusioneren en specialiseren. Overheden nemen nieuwe maatregelen om een beter zicht te krijgen op de terugbetaling van geneesmiddelen en om een doeltreffende traceerbaarheid te verzekeren.

De GS1 standaarden kunnen bijdragen tot een hogere efficiëntie en verhogen ook de patiëntveiligheid om zodoende de 5 rechten van de patiënt te vrijwaren: “De juiste dosis van de juiste medicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en op de juiste manier.”